Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Taktyka i technika prowadzenia czynności procesowych: zatrzymanie, przeszukanie i oględziny

  • Taktyka i technika prowadzenia czynności procesowych: zatrzymanie, przeszukanie i oględziny
  • Taktyka i techniki operacyjne a dokładnie: Taktyka i technika prowadzenia czynności procesowych: zatrzymanie, przeszukanie i oględziny

 


Czy chcesz dowiedzieć się:

· Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności procesowych?
· Jakie techniki i taktyki stosowane są przez praktyków podczas czynności procesowych?
· Jak prowadzić skuteczne przeszukania osób i pomieszczeń?
· W jaki sposób dokonywać oględzin?

 

 

Szkolenie będzie prowadzone przez Pana Andrzeja Strabela, który w Policji przepracował 30 lat, zajmując różne stanowiska - zaczynając od służby prewencyjnej poprzez służbę operacyjno-dochodzeniową do eksperta kryminalistyki - kierownika pracowni daktyloskopijnej i automatycznej identyfikacji komputerowej śladów linii papilarnych ("AFIS") Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

 

I. Zatrzymanie:

1. Różnice pomiędzy ujęciem a zatrzymaniem.

2. Podstawy prawne zatrzymania: ustawa o Policji, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania o wykroczenia, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

3. Rodzaje zatrzymań.

4. Cel czynności procesowej jaką jest zatrzymanie.

5. Zasady ogólne dotyczące zatrzymania osób.

6. Pościg policyjny.

7. Cechy postępowania podczas pościgu.

8. Warunki bezpieczeństwa podczas zatrzymania.

9. Prawa osoby zatrzymanej.

10. Przypadki, w których należy niezwłocznie zwolnić zatrzymanego.

11. rodzaj czynności dodatkowych wykonywanych przez policjanta związanych
z zatrzymaniem osoby.

12. Czynności policjanta związane z zatrzymaniem prewencyjnym i penitencjarnym.

13. Dokumentowanie czynności zatrzymania osoby.

II. Przeszukanie:

1. Rodzaje przeszukań: osoby, rzeczy, pomieszczeń.

2. Definicje czynności przeszukania.

3. Cel przeszukania.

4. Podstawy prawne i faktyczne dokonania przeszukania osób, rzeczy, pomieszczeń.

5. Dokumenty uprawniające dokonania czynności przeszukania.

6. Rozpoznanie jako forma pracy policyjnej dokonane przed przeszukaniem.

7. Przygotowanie się do przeszukania , plan realizacji.

8. Obowiązki policjanta związane z czynnością przeszukania.

9. Procesowo-taktyczne zasady przeszukania osób, rzeczy, pomieszczeń.

10. Tryb postępowania z zakwestionowanymi przedmiotami w wyniku przeszukania.

III. Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia:

1. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia.

2. Skład i zadania członków grupy operacyjno-procesowej.

3. Podstawy prawne, cele oględzin oraz zasady ich przeprowadzania.

4. Dokumentowanie wyników oględzin:

- protokół oględzin,

 - szkice,

- metryczki śladowe,

- notatka pooględzinowa,

- dokumentacja fotograficzna.

5. Możliwości wykorzystania wyników oględzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu! Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Termin realizacji: 04.11.2014, godzina 16:00-20:00

Miejsce: ul. Grunwaldzka 11, Poznań
Cena:  - Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
           - Pracownicy WSB – 89 zł
           - Osoby spoza Uczelni – 99 zł

 

Zapis na szkolenie: 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl  lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY:
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań,
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Taktyka i technika"

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 31.10.2014r.

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.

 

Zaproś znajomych do uczestnictwa w tym szkoleniu, w tym celu prześlij tego linka.

KONTAKT:
email: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl 

tel: 602 466 522