Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Certyfikaty

INFORMACJE OGÓLNE

Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

 

CERTYFIKAT BEZPIECZNA FIRMA

CERTYFIKAT BEZPIECZNA EDUKACJA

CERTYFIKAT BEZPIECZNA TURYSTYKA

CERTYFIKAT OCHRONA ZDROWIA

 

Każdy z Certyfikatów Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o., tj.:

  • Certyfikat Bezpieczna Firma
  • Certyfikat Bezpieczna Edukacja
  • Certyfikat Bezpieczna Turystyka
  • Certyfikat Ochrona Zdrowia

został zaprojektowany dla innej grupy docelowej. Legitymujące się nimi firmy potwierdzają swoją silną pozycję rynkową i przewagę nad bezpośrednimi konkurentami.

Posiadanie Certyfikatu służy budowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, reputacji oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku firm i instytucji które je uzyskują.

 

  • Zwiększ swoje szanse na rynku!
  • Zyskaj nowych klientów!

 

Korzyści z wzięcia udziału w programie certyfikacji: 

1. Otrzymanie Certyfikatu Bezpieczna Firma / Bezpieczna Edukacja / Bezpieczna Turystyka / Ochrona Zdrowia

Po pozytywnej ocenie badana jednostka otrzymuje certyfikat w  formie papierowej, naklejki z logo certyfikatu do umieszczenia w wybranych miejscach oraz prawo do umieszczania stosownego logo certyfikatu na swojej stronie internetowej.

2. Prowadzenie efektywnej promocji firm lub instytucji uczestniczących w programie certyfikacji

Certyfikowane firmy i instytucje będą promowane przez Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. na stronie internetowej oraz Facebooku firmy, podczas szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut.

3. Budowanie pozytywnego PR firm lub instytucji uczestniczących w programie certyfikacji

Otrzymanie nowych możliwości realizowania PR firm i instytucji.

4. Prowadzenie audytu  i monitoringu firm lub instytucji uczestniczących w programie certyfikacji

Przeprowadzanie audytów i monitoringu w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

5. Otrzymanie propozycji dalszych działań

Uzyskanie podsumowania audytu z wykazem niezbędnych działań prowadzących do podnoszenia efektywności działalności firmy lub instytucji uczestniczącej w programie certyfikacji.

 

Co musisz zrobić by Twoja firma, instytucja została poddana programowi Certyfikacji?

1. Dokonaj zgłoszenia poprzez dostępny formularz zgłoszeniowy oraz zapoznaj się z regulaminem

 

 

2. Czekaj na zgłoszenie

Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Pracownika Instytutu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. otrzymasz informację czy Twoja firma, instytucja zostanie poddana procesowi certyfikacji.

3. Podpisz umowę i wnieś płatności

Wzór umowy wraz z cennikiem znajdziesz tutaj: tabela opłat (PDF)

Dodatkowo: przekaż nam odpowiednie zaświadczenia

4.Przejdź audyt

Kolejnym krokiem będzie poddanie Twojej firmy, instytucji audytowi.

5. Czekaj na wyniki audytu

Otrzymasz informacje wraz z raportem czy Twoja firma, instytucja przeszła pozytywnie wstępny audyt i może ubiegać się o Certyfikat (Bezpieczna Firma, Bezpieczna Edukacja, Bezpieczna Turystyka lub Ochrona Zdrowia)

6. Otrzymaj Certyfikat

7. Korzystaj ze wsparcia dla Twojej firmy, instytucji.

   

 

Rodzaje certyfikatów:

Certyfikat Bezpieczna Firma – obejmuje audyt pod kątem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów i klientów, jest to informacja że firma jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Audyt obejmuje również zagadnienia bezpieczeństwa higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników i klientów. Bezpieczeństwa produktów i/lub usług świadczonych przez daną firmę.  Audyt zawiera także sprawdzenie norm  jakości i adekwatności produktów i usług w zależności od rodzaju działalności i specyfiki branży. Po pozytywnej ocenie firma otrzymuje „Certyfikat Bezpieczna Firma”. 

 


Certyfikat Bezpieczna Edukacja – obejmuje audyt pod kątem programów i form edukacji, w zakresie bezpieczeństwa uczniów lub studentów.  Audyt obejmuje również zagadnienia zdrowotne, sanitarne, bezpieczeństwa otoczenia edukacji, bezpieczeństwa higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników administracyjnych, nauczycieli i wykładowców. Audyt zawiera kontrolę sal dydaktycznych, budynków i otoczenia bezpośrednio wpływającego na obszar edukacji. W przypadku szkół prywatnych prowadzony jest audyt pod kątem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów i klientów, jest to informacja że szkoła jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Po pozytywnej ocenie szkoła otrzymuje „Certyfikat Bezpieczna Edukacja”.

 


Certyfikat Bezpieczna Turystyka – obejmuje audyt pod kątem sprawdzenia adekwatności oferty noclegowej i wypoczynkowej do stanu faktycznego, sprawdzenie rodzajów i form ofert prezentowanych przez branżę turystyczna i hotelową. Audyt obejmuje również otoczenie jednostki badanej, a także zagadnienia sanitarne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników i klientów. Audyt przeprowadzany jest także pod kątem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów i klientów, jest to informacja że firma jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Po pozytywnej ocenie jednostka otrzymuje „Certyfikat Bezpieczna Turystyka”.

 


Certyfikat Ochrona Zdrowia – obejmuje sprawdzenia adekwatności oferty medycznej do stanu faktycznego, sprawdzenie rodzajów i form lecznictwa i poradnictwa. Audyt obejmuje również otoczenie jednostki badanej, a także zagadnienia sanitarne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników i pacjentów. Audyt przeprowadzany jest także pod kątem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów, jest to informacja że placówka zdrowotna jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Po pozytywnej ocenie jednostka otrzymuje „Certyfikat Ochrona Zdrowia”.