Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Badania

Organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa badania obejmują szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zapraszamy wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa do uczestnictwa w naszych badaniach, wystarczy napisać na kontakt@instytut-bezpieczeństwa.pl i zadeklarować chęć uczestnictwa. Badane będą instytucje oraz przedsiębiorstwa, zagrożenia wewnętrzne i te występujące w obszarze ich działania. Wszystkie jednostki biorące udział w badaniach otrzymają wyniki oraz opracowanie dotyczące zabezpieczenia i przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Instytut Bezpieczeństwa wykonuje badania na zamówienie:

 • Badania bezpieczeństwa
 • Badania rynkowe
 • Badania marketingowe 
 • Badania ankietowe
 • Badania satysfakcji klientów
 • Badania satysfakcji pracowników
 • Inne

 

Audyt

 

Do zespołów badawczych dobierane są eksperci w danych dziedzinach. Dobierani zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, są to specjaliści praktycy oraz naukowcy ze środowiska akademickiego.

 

Prowadzimy badania mające na celu ochronę Twojej firmy. Badania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa sieci informatycznej, baz danych i innych aplikacji. Badania bezpieczeństwa i ochrony obszarów cennych dla firmy. Badanie konkurencji, analiza konkurencyjności i inne badania rynkowe. Prowadzimy badania marketingowe i inne dostosowane do branży w której działa firma. Prowadzimy także badania przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji i szpiegostwu przemysłowemu.

 

Audyt przeprowadzany przez Instytut Bezpieczeństwa to trzystopniowa analiza: samej jednostki, otoczenia w tym jednostek powiązanych i audyt bezpieczeństwa klientów.

Nasze audyty nie opierają się o ankietę, która nie jest weryfikowana, są przeprowadzane w badanej jednostce na podstawie dokumentów, faktów i wywiadów z pracownikami i klientami.

Nasze audyty są zawsze przeprowadzane przez eksperta lub zespół ekspertów osobiście w badanej jednostce, na podstawie arkusza wypełnianego przez eksperta.

 

Rodzaje audytów:

 1. Audyt „Bezpieczna Firma” – Przeprowadzany jest przez eksperta z tytułem doktora, specjalistę doświadczonego w tematyce upadłości, finansach, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. Audyt przeprowadzany jest pod kontem kondycji finansowej badanej firmy , bezpieczeństwo dla  kontrahentów i klientów, jest to informacja że firma jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Audyt obejmuje również zagadnienia bezpieczeństwa higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników i klientów. Bezpieczeństwa produktów i/lub usług świadczonych przez daną firmę.  Audyt zawiera także sprawdzenie norm  jakości i adekwatności produktów i usług do ofert, w zależności od rodzaju działalności i specyfiki branży. Po pozytywnej ocenie firma otrzymuje „Certyfikat Bezpieczna Firma” oraz raport z zaleceniami.

 2. Audyt „Bezpieczna Edukacja” – Przeprowadzany jest przez eksperta z tytułem doktora, nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia na uniwersytetach i w szkołach wyższych. Specjalistę doświadczonego w tematyce zdrowia i bezpieczeństwa, ale także finansów przedsiębiorstw i upadłości. Audyt obejmuje zagadnienia  pod kontem programów i form edukacji, w zakresie bezpieczeństwa uczniów lub studentów.  Audyt obejmuje również zagadnienia zdrowotne, sanitarne, bezpieczeństwa otoczenia edukacji, bezpieczeństwa higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników administracyjnych, nauczycieli i wykładowców. Audyt zawiera kontrolę sal dydaktycznych, budynków i otoczenia bezpośrednio wpływającego na obszar edukacji. W przypadku szkół prywatnych prowadzony jest audyt pod kontem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów i klientów, jest to informacja że szkoła jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Po pozytywnej ocenie szkoła otrzymuje „Certyfikat Bezpieczna Edukacja” oraz raport z zaleceniami.

 3. Audyt Bezpieczna Turystyka – Przeprowadzany jest przez eksperta z tytułem doktora, specjalistę doświadczonego w tematyce, zdrowia i bezpieczeństwa ale także finansów przedsiębiorstw i upadłości, prowadzącego zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na specjalności Turystyka i Rekreacja. Audyt obejmuje sprawdzenia adekwatności oferty noclegowej i wypoczynkowej do stanu faktycznego, sprawdzenie rodzajów i form ofert prezentowanych przez branżę turystyczna i hotelową. Audyt obejmuje również otoczenie jednostki badanej, a także zagadnienia sanitarne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników i klientów. Audyt przeprowadzany jest także pod kontem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów i klientów, jest to informacja że firma jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Po pozytywnej ocenie jednostka otrzymuje „Certyfikat Bezpieczna Turystyka” oraz raport z zaleceniami.

 4. Audyt „Ochrona Zdrowia” – Przeprowadzany jest przez eksperta z tytułem doktora nauk o zdrowiu, specjalistę doświadczonego w tematyce, zdrowia i bezpieczeństwa oraz specjalistę  finansów przedsiębiorstw i upadłości, prowadzącego zajęcia na Uniwersytecie Medycznym. Audyt obejmuje sprawdzenia adekwatności oferty medycznej do stanu faktycznego, sprawdzenie rodzajów i form lecznictwa i poradnictwa. Audyt obejmuje również otoczenie jednostki badanej, a także zagadnienia sanitarne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, bezpieczeństwa pracowników i pacjentów. Audyt przeprowadzany jest także pod kontem kondycji finansowej, czyli bezpieczeństwo dla  kontrahentów, jest to informacja że placówka zdrowotna jest wypłacalna i nie grozi jej upadłość. Po pozytywnej ocenie jednostka otrzymuje „Certyfikat Ochrona Zdrowia” oraz raport z zaleceniami.