Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Szkolenie Zarządzanie kryzysowe

Zjawisko kryzysu to naturalna i nieplanowana sytuacja, która może się zdarzyć w każdym momencie i sytuacji, poczynając od kryzysu rodzinnego, zaistniałego w organizacji gospodarczej, instytucji aż po szczebel sięgający poziomu kraju, Europy aż po kryzys w skali świata. Każda sytuacja kryzysowa wymaga podjęcia specyficznych działań opartych na procedurze postępowania. W sytuacji kryzysowej nie ma mowy o rutynowych, zaplanowanych i powtarzalnych działaniach, które w takich sytuacjach są nieskuteczne i niepożądane.

 

Kryzysu nie da się zaplanować czy wyreżyserować jak spektakl teatralny z podziałem na role i sceny. Z reguły są one nieoczekiwane oraz ich przebieg jest gwałtowny. Paradoksalnie kryzysy dla każdej organizacji są szansą rozwoju, a jednocześnie powodem destrukcji  i zniszczeń materialnych, społecznych.

 

Kryzys - groźnie brzmiące słowo w praktyce wymaga natychmiastowych zmian, pomysłów, rozwiązań i nietuzinkowych, niestandardowych działań.

 

Rolą zarządzania kryzysowego jest przewidywanie, zapobieganie i minimalizowanie ich skutków. Tworzenie scenariuszy wychodzenia z prognozowanych kryzysów. Każda organizacja powinna być do kryzysu przygotowana i zachować daleko idącą czujność , aby w jak najszybciej  przy jak najmniejszych poniesionych szkodach/stratach  wyjść z kryzysu. Wizerunek, wiarygodność i postrzeganie firmy czy organizacji na rynku jest uwarunkowane w dużej mierze sposobem i przygotowaniem do rozwiązania sytuacji kryzysowej.

 

  

CEL SZKOLENIA:

 • Rozwój umiejętności w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacja kryzysową;
 • Kształtowanie przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem na różnych szczeblach w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
 • Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:


I. Pojęcie kryzysu

 • Definicja sytuacji kryzysowej
 • Rodzaje, symptomy i zdarzenia krytyczne
 • Fazy reakcji kryzysowej i jej przebieg
 • Reperkusje kryzysu


II. Przygotowanie do zaistnienia sytuacji kryzysowej

 • Rozpoznanie zagrożeń i źródeł
 • W jakim stopniu organizacja przygotowana jest do zarządzania sytuacja kryzysową
 • Procedury i procesy wykorzystywane w kryzysie
 • Kanały komunikacyjne w kryzysie


III. Powołanie zespołu kryzysowego

 • Fazy sytuacji kryzysowej i uczestnictwo w kierowaniu nimi
 • Postępowanie antystresowe w kryzysie


IV. Pożądane cechy i kompetencje lidera-przywódcy w sytuacji kryzysowej

 • Cechy osobowości
 • Umiejętności, wiedza, doświadczenie


V. Organizacja konferencji prasowej i komunikacja z dziennikarzami

 • Osoba do kontaktu z mediami
 • Działania wyprzedzające
 • Opracowanie materiałów dla mediów
 • Jak odpowiadać na pytania dziennikarzy? (jak, co mówić, czego nie mówić, jak być komunikatywnym, precyzyjnym i wiarygodnym rozmówcą dla przedstawicieli mediów)
 • Odpowiadanie na trudne i podchwytliwe pytania - techniki


VI. Ćwiczenia praktyczne w postępowaniu antykryzysowym

 • Symulacja kryzysu
 • Procedura postępowania
 • Efekty działań antykryzysowych

 

 
METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w zespołach
 • Ćwiczenia i symulacje indywidualne
 • „Burza mózgów” – dyskusje, generowanie pomysłów i rozwiązań
 • Analiza przypadków sytuacji kryzysowych
 • Mini wykład
 • Symulacja konferencji prasowej
 • Studium przypadku – gra „Zarządzanie kryzysowe” 

 

 


PRWADZĄCY:

Zygmunt Dolata – Trener biznesu, oficer rezerwy WP, doradca HR, coach, wykładowca

 

TERMIN I KOSZT SZKOLENIA: 25 sierpnia 2014 r. godz. 16.00 - 20.00

 

Miejsce: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań, sala G1

 


Cena: 
- Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
- Pracownicy WSB – 89 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 99 zł

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!


Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY: 
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Zarządzanie kryzysowe"

 

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 22 sierpnia 2014 r.

 

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.