Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Szkolenie na członka służby informacyjnej i porządkowej

Najbliższe szkolenie planowane jest na 26.06.14 r. w godzinach 14:00-21:00 oraz 27.06.14 r. w godzinach 14:00-21:00.

Dodatkowo 10 godzin praktyk w agencji ochrony - 28.06.14r.

 

Oferta kursu dla członka służb informacyjnych i porządkowych .
„Szkolenia służb informacyjnych i porządkowych -  najwyższa jakość organizacji imprez"
Zyskaj certyfikat oraz rozpocznij pracę podczas imprezy masowej,  pikników itd. !

 

 

„Szkolenia służb informacyjnych i porządkowych -  najwyższa jakość organizacji imprez" są zgodne z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby informacyjne i porządkowe (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021).                     

 

Więcej informacji: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl

 

 

 

 

KORZYŚCI:

Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczanie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań członka służby informacyjnej i porządkowej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne - 2 godziny                                                                                
 2. Misja służb organizatora imprezy masowej - 2 godziny                                                                                               
 3. Zagadnienia prawne - wybrane elementy prawa karnego i ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych - 4 godzin                                                                                    
 4. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - 1 godzina                                                                           
 5. Zadania służb organizatora imprezy masowej - 3 godziny                                                                                                            
 6. Wybrane elementy z zakresu psychologii zachowania człowieka , mimika twarzy - 2 godziny                                         
 7. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych - 2 godziny                                                                                             
 8. Techniki interwencyjne - 1 godzina                                                                                                                                       
 9. Ćwiczenia praktyczne - 2 godziny                                                                                                                                
 10. Zasady udzielania pierwszej pomocy - 2 godziny                                                                                                           
 11. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - 2 godziny

 

KADRA DYDAKTYCZNA:
Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki organizacji ochrony osób i mienia.

 

REKRUTACJA: 

 • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych;
 • Nabór na kurs  jest ciągły;
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń;
 • Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wysłanie maila z podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu oraz potwierdzeniem przelewu na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl 

 

 

ZAŚWIADCZENIE:

Kurs kandydatów na członków służb informacyjnych i porządkowych kończy się egzaminem wewnętrznym. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

KONTAKT:
Telefon: 61 8 510 518 wew. 46 lub tel. kom.: 602 466 522
email:  kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl 

 

TERMIN I KOSZT SZKOLENIA: 

 • 26.06.14 r. w godzinach 14:00-21:00
 • 27.06.14 r. w godzinach 14:00-21:00

 

 

Miejsce:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 
ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań, sala G1

 

Cena:

- Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – 239 zł 
- Pracownicy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  239 zł
- Osoby spoza w/w Uczelni – 269 zł

 

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY:
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań,
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

 

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, „Szkolenie dla członka służby informacyjnej i porządkowej”.

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.