Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Służby wywiadu i kontrwywiadu - metody działania

  • Szkolenie prowadzone będzie przez Pana Andrzeja Sąsiadka, Pułkownika rezerwy, profesjonalistę w dziedzinie pracy operacyjnej, wykorzystania techniki specjalnej, prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkoleń z zakresu zagrożeń wynikających ze strony zorganizowanych grup przestępczych i obcych służb specjalnych.
  • Szkolenie dotyczy wywiadu gospodarczego nazywanego ,też szpiegostwem gospodarczym. Zakres tematyczny obejmuje również działania służb wywiadu i kontrwywiadu, ochrony biznesu przed takimi zagrożeniami i wiele innych ciekawych informacji. 

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają po ukończeniu certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy specjalistycznej.

 

Termin realizacji: 26 maja 2014, godz. 16:00-20:00
Miejsce: ul. Grunwaldzka 11, Poznań
Cena:

- Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
- Pracownicy WSB – 89 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 99 zł

Zapis na szkolenie: 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!


Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY: 
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Służby wywiadu"

 

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 23 maja 2014 r.

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.