Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Kursy Przygotowawcze do Rekrutacji w Policji

Tematyka Kursu:

 

  • Przygotowanie do pokonania Testu Sprawności Fizycznej
  • Przygotowanie do Testu Wiedzy (baza 315 pytań wraz z odpowiedziami)
  • Przygotowanie do spotkania z psychologiem oraz Wywiadu Zorganizowanego

 

 

 

  1. Cel: wyposażenie kandydatów do policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji.
  2. Zajęcia prowadzone są w obiekcie sportowym pozwalającym na przećwiczenie toru przeszkód wymaganego przy rekrutacji do policji. Kandydaci otrzymują  zestaw wskazówek co powinni zrobić, aby poprawić swoją kondycję fizyczną.
  3. Program z zajęć z psychologii został przygotowany na podstawie danych dotyczących tego z czym najczęściej mieli problem kandydaci do policji. Obejmuje on m. in. sytuację badania testem psychologicznym, rozmowę z psychologiem, komunikację, autoprezentację, motywację do podjęcia służby, analizę zagrożeń wynikających ze służby. Kurs jest dość intensywny, 3 h zajęć sportowych i pozostałych 6 h obejmuje zajęcia z psychologii i wiedzy.

 

 

Dodatkowo każdy z kandydatów otrzyma pytania wraz z odpowiedziami do Testu Wiedzy.

 

Wśród instruktorów sportowych są byli funkcjonariusze policji Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych w Poznaniu i Wrocławiu oraz wykładowca Szkoły Policyjnej w Pile.
Zajęcia z psychologii prowadzi psycholog zajmujący się m. in. profilami psychospołecznymi funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

Termin szkolenia: 06 września 2014 roku, 9:00-17:00

Miejsce: Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościelna 46/48,  Przeźmierowo

Cena z materiałami szkoleniowymi:

Uwaga! Zapisz się do 15 sierpnia. i skorzystaj z promocyjnej ceny 300zł!

Po 15 sierpnia 2014 r.-  Cena: 400 zł

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!


Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY:
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Kurs przygotowawczy"

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 03 września 2014 r.

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.