Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Współpraca

Instytut Bezpieczeństwa od października 2012 zawarł porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Wydziałami Studiów Społecznych w Gdańsku i Gliwicach. Płaszczyzna współpracy obejmuje obszar naukowo-badawczy oraz badawczo-szkoleniowy.

 

Korzystając z dorobku i doświadczenia uczelni wyższej wyspecjalizowanej w tematyce bezpieczeństwa podnieśliśmy wiarygodność i rzetelność Instytutu Bezpieczeństwa. Wyniki naszych badan, audytów i opracowań staną się elementem zakresu kształcenia, w sposób praktyczny i dostosowany do wymogów współczesnego świata.

 

  

 

Instytut Bezpieczeństwa w sierpniu 2013 zawarł porozumienie o współpracy z Akademią Języków Obcych Future w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach. Płaszczyzna współpracy obejmuje prowadzenie kursów, prelekcji, seminariów, konferencji w językach obcych w celu wymiany doświadczeń.

 

Drugi obszar kooperacji to inicjowanie obszarów współpracy pomiędzy obiema organizacjami, określanie wspólnych celów oraz interesów na rzecz wspólnego działania. Jednym z rezultatów rozpoczętej współpracy jest oferta cyklu szkoleń biznesowych w połączeniu z kursem języka angielskiego.

   

 

Instytut Bezpieczeństwa w październiku 2013 roku zawarł porozumienie o współpracy z Cichy Fight and Tactics Team.

 

W ramach nawiązanej współpracy strony porozumienia zobowiązują się do realizowania wzajemnych działań z zakresu aktywnej edukacji oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z rekrutacją, reklamą oraz edukacją nauk o bezpieczeństwie.

 

Podejmują współpracę w obszarze konsultacji indywidualnych oraz organizacji szkoleń biznesowych, dla służb mundurowych oraz warsztatów z zakresu kryminalistyki.

 


 
Instytut Bezpieczeństwa w listopadzie 2013 roku zawarł porozumienie o współpracy z Panią Moniką Brzozowską reprezentującą interesy www.warningorder.blogspot.com
Strony porozumienia współpracować będą w obszarze  aktywnej edukacji nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji szkoleń dla służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, straży miejskiej oraz służb ochrony.