Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Negocjacje w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Pracownik służb mundurowych często znajduje się w centrum kryzysu. Jego odpowiednia reakcja  w trudnych i emocjonalnych sytuacjach (często zagrożenia życia i zdrowia ludzi) jest niezwykle istotna. Biorąc na siebie tę odpowiedzialność, warto, by rozwijał swoje umiejętności społeczne w tym zakresie. 

 

CEL:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • komunikacji podczas działań w warunkach kryzysowych i konfliktowych
 • planowania i prowadzenia interwencji w sytuacjach kryzysowych
 • skutecznego rozwiązywania sporów
 • rozmowy z trudną osobą (znajdującą się pod wpływem silnego stresu, rozchwianą emocjonalnie, zbuntowaną, zbulwersowaną, agresywną, zamkniętą w sobie)
 • wcielenia się w rolę negocjatora lub mediatora

 

Ze statystyk wynika, że najczęściej negocjatorzy (policyjni i nie tylko) uczestniczą w rozwiązywaniu następujących sytuacji kryzysowych:

 • zapowiedź popełnienia samobójstwa
 • wzięcie i przetrzymywanie zakładników
 • groźba użycia broni, niebezpiecznego materiału lub narzędzia
 • protesty społeczne

Szkolenie ma na celu podwyższenie umiejętności uczestników z zakresu komunikowania się w tego typu, jak i innych, trudnych sytuacjach.

 

UCZESTNICY:

 • osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w służbach mundurowych (policja, służba więzienna, straż miejska, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służby celne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu)
 • osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w instytucjach, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową (np. pracownicy agencji detektywistycznych, kuratorzy, personel ośrodków pomocy społecznej, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, osoby zajmujące się pomocą humanitarną i sytuacjami kryzysowymi)
 • osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne i są zainteresowane pracą na rzecz profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych

 

KORZYŚCI: 

Uczestnicy dowiedzą się jak umiejętnie komunikować się w sytuacji kryzysowej i konfliktowej. Jak skutecznie docierać do osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz jak wspierać strony w skutecznym rozwiązaniu sporu. Uczestnicy będą potrafili konstruktywnie i łagodząco podchodzić do rozwiązania konfliktów na różnym poziomie ich eskalacji. Poznają zasady obnażania negatywnych emocji oraz budowania poczucia zaufania i bezpieczeństwa. Będą myśleć strategicznie i konstruktywnie w sytuacji kryzysu.

 

 

PROGRAM:

 1. Wstęp
  • Możliwe sytuacje kryzysowe rozwiązywane na drodze negocjacji i mediacji
  • Charakterystyka zachowania sprawców incydentów kryzysowych
  • Umiejętność oceny sytuacji
 2. Strategie komunikowania się w kryzysie
  • Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w mediacji i negocjacji 
  • Rola umiejętności efektywnego słuchania
  • Błędy i bariery komunikacyjne w mediacjach oraz negocjacjach 
  • Komunikacja niewerbalna w mediacjach i negocjacjach 
 3. Rola negocjatora i mediatora w sytuacji kryzysowej i konfliktowej
  • Neutralizacja ekstremalnych emocji
  • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
  • Rola bezstronności i neutralności

 

PROWADZĄCY:

Anna Łukasiewicz - Mediator sądowy, Trener, Ekspert ds. komunikacji

 

TERMIN I KOSZT SZKOLENIA: 18 marca 2014r. godzina 16:00-20:00

Miejsce: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań, sala G1

Cena: 
- Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
- Pracownicy WSB – 89 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 99 zł

 Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!

 

Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY: 
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Negocjacje "

 

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 15 marca 2014 r.

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.