Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Coaching negocjacyjny dla negocjatorów policji, wojska i biznesu, czyli jak skutecznie osiągać założone cele.

W dzisiejszym świecie, aby osiągać satysfakcjonujące nas cele, zarówno w sytuacji zawodowej, jaki i poza zawodowej musimy skutecznie negocjować. To najlepszy ze sposobów osiągania porozumienia z osobami prowadzącymi negocjacje po drugiej stronie. Rokowania kojarzone są z konfliktem i tak jest w rzeczywistości – konflikt, rozbieżność interesów, dążeń i ambicji ludzi powoduje, że negocjacje staja się kluczem do osiągnięcia porozumienia czy kompromisowego rozwiązania problemów.

  

Negocjacje prowadzimy z różnymi typami ludzi, osobowości i charakterów. Jak dobrze zaplanować i przeprowadzić negocjacje, aby zakończyły się sukcesem - o tym właśnie traktuje warsztat: Coaching negocjacyjny, na który serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Głównym celem coachingu negocjacyjnego jest podniesienie efektywności i skuteczności działania Uczestnika – coachowanego, poprzez wykorzystanie istniejących technik i instrumentów prowadzenia negocjacji.

 

CELE:

 1. Wsparcie Uczestników w osiąganiu założonych celów podczas negocjacji;
 2. Wykorzystanie swoich mocnych stron, a ukrycie słabych w prowadzonych rokowaniach;
 3. Umiejętne zaplanowane i przemyślane reagowanie na słowa, gesty i zachowania negocjacyjnego przeciwnika;
 4. Dopasowanie stylu, strategii i technik negocjacyjnych do sytuacji i rywala negocjacyjnego;
 5. Uzyskanie lepszych rezultatów w prowadzonych negocjacjach;
 6. Poprawa własnej satysfakcji z efektów działań w prowadzonych rokowaniach;

 

O czym będziemy rozmawiać i co doskonalić podczas coachingu negocjacyjnego?:

 1. Jak zdiagnozować sytuacje i przeciwnika negocjacyjnego?
 2. Jak przygotować się i zaplanować negocjacje?
 3. Jakie strategie, techniki i style negocjacyjne wykorzystać?
 4. Jak skutecznie wykorzystać swoje mocne strony negocjacyjne?
 5. Jak efektywnie poprowadzić negocjacje?
 6. Jak bronić się przed manipulacjami drugiej strony?
 7. Jak pokonać impas w negocjacjach?
 8. Jak skutecznie komunikować się w procesie negocjacji?
 9. Jak wykorzystać potknięcie, błędy popełnione przez negocjacyjnego rywala?
 10. Jak słabość przekuć w się?
 11. Jak panować nad stresem i emocjami pojawiającymi się podczas rokowań?

 

 

UCZESTNICY COACHINGU:

 • Negocjatorzy policyjni;
 • Negocjatorzy wojskowi;
 • Biznesmeni;
 • Prezesi, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy, specjaliści;
 • Osoby zainteresowane tematyką.

 

METODY:

 • Obserwacja
 • Diagnoza
 • Analiza
 • Odgrywanie ról
 • Analiza przypadków
 • Odwołanie do najlepszych praktyk
 • Dyskusje
 • Pytania i odpowiedzi
 • Praca w zespołach roboczych

 

CZAS SESJI:

1 dzień szkoleniowy

 

PLAN COACHINGU NEGOCJACYJNEGO:

 

I. Etap - wstępny

 1. Czym są, a czym nie są negocjacje
 2. Rodzaje i poszczególne typy negocjacji
 3. Różnice i podobieństwa pomiędzy rokowaniami
 4. Przykłady różnych typów negocjacji
 5. W jakich sytuacjach należy negocjować?
 6. Kiedy i dlaczego nie należy negocjować
 7. Przyjmowanie założeń negocjacyjnych
 8. Reguły negocjacyjne

 

II. Etap II – Cel

 1. Określenie celu i potrzeb prowadzenia negocjacji
 2. Jakie korzyści zakładam po zakończeniu negocjacji?
 3. Kiedy, z kim, i dlaczego negocjujemy?
 4. Pozyskanie informacji (źródła informacji) o negocjacyjnym rywalu,
 5. Zdiagnozowanie typu negocjatora-osoby, z która będziemy prowadzić negocjacje – „biznesmen”, „ideolog”, „paranoik”, „schizofrenik”, „egocentryk”, „niezrównoważony”, „manipulator”, „zimny drań”, „kamienna twarz”, „nadpobudliwy”, „przyjacielski”, etc. – jak z nimi negocjować?
 6. Plan prowadzenia negocjacji – założenia negocjacyjne: kiedy, z kim, jak, do kiedy, z jakim wsparciem?
 7. Etapy negocjacji
 8. Opracowanie strategii prowadzenia negocjacji
 9. Opracowanie taktyk negocjacyjnych
 10. Opracowanie technik manipulacyjnych
 11. Opracowanie strategii ustępstw
 12. Opracowanie sposobów wychodzenia z impasu negocjacyjnego

 

III. Rzeczywistość – jak jest teraz – punkt wyjścia

 1. Ocena aktualnej sytuacji wyjściowej przed rozpoczęciem negocjacji
 2. Analiza interesów i alternatyw
 3. Kwestie negocjacyjne
 4. Diagnoza otoczenia bliskiego i dalszego istniejącej sytuacji przed negocjacyjnej
 5. Opracowanie profilu negocjacyjnego rywala/-li
 6. Nasze mocne i słabe strony w negocjacjach
 7. Ustalenie zespołu negocjacyjnego i poszczególnych ról osób wchodzących w jego skład
 8. Po czym poznamy, ze osiągniemy cel – mierniki celu
 9. Opracowanie zestawu potencjalnych problemów i kluczy do ich rozwiązania

 

IV. Opcje – jak zrealizujemy cel

 1. Opracowanie i przeanalizowanie pomysłów na osiągniecie sukcesu w rokowaniach
 2. W jaki sposób będziemy komunikowali się podczas negocjacji – arsenał technik (pośrednik, telefon, „twarzą w twarz”, poczta elektroniczna, telekonferencja, video konferencja, skype, tekst „papierowy”,
 3. Reguły otwarcia negocjacji – jak zrobić dobry początek?
 4. BATNA – ustalenie najlepszej alternatywy negocjowanego porozumienia
 5. Wykorzystanie negocjacyjnych narzędzi – „źródła siły”, przełamywanie impasu,
 6. Panowanie nad emocjami w rokowaniach
 7. Jakich błędów w negocjacjach należy się strzec?

 

V. Przyszłość – co, jak i w jakim celu wykorzystasz?

 1. Manipulacje
 2. Gry psychologiczne
 3. Wojna podjazdowa
 4. Działania ukierunkowane na zmęczenie przeciwnika
 5. „Przeciąganie” negocjacji
 6. Naruszanie zaufania
 7. Manipulowanie faktami, danymi statystycznymi i tzw. „prawda obiektywną”
 8. Reagowanie na sytuacje stresujące – ochrona siebie
 9. Metody obrony przed manipulacjami strony przeciwnej
 10. Wykorzystanie technik asertywnych

 

VI. Sylwetka skutecznego negocjatora

 1. Wiedza
 2. Umiejętności
 3. Doświadczenie
 4. Charakter
 5. Osobowość
 6. Pewność siebie
 7. Motywacja
 8. Opanowanie
 9. Samodyscyplina
 10. Wewnątrzsterowność

 

VII. Zakończenie i podsumowanie warsztatu coachingowego

 1. Wnioski końcowe
 2. Zadania negocjacyjne dla Uczestników
 3. Sesja pytań i odpowiedzi 

 

 

TERMIN I KOSZT SZKOLENIA: 03.09.2014 r., godzina 16:00-20:00

 

Miejsce:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań, sala G1

 

Prowadzący: Zygmunt Dolata – Trener biznesu, oficer rezerwy WP, doradca HR, coach, wykładowca

Cena:
- Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
- Pracownicy WSB – 89 zł
- Osoby spoza Uczelni – 99 zł

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!


Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@instytut-bezpieczenstwa.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Instytutu:

DANE DO WPŁATY:
Instytut Bezpieczeństwa Sp. z o.o. 

60-778 Poznań,
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 779-240-97-99

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Coaching negocjacyjny"

 

Ostateczny termin dokonania wpłaty: 01.09.2014 r.

 

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.