Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Zapraszam na szkolenie: Psychologia w służbach

2013/08/27

Uwaga zmiana! szkolenie zaczyna się o 14 45 ! dnia 18 grudnia

Szkolenie odbędzie się dnia 18 grudnia 2012r. Szkolenie dotyczy testów psychologicznych. Omawiane będą sposoby ich rozwiązywania, rodzaje testów, co badają i w jaki sposób.   Szkolenie w zakresie rozwiązywania testów na inteligencję, typ temperamentu, osobowość i inne. Jak je rozwiązywać, by wyniki były prawdziwe. Zbadaj siebie. Uczestnicy otrzymują "Zaświadczenie o odbyciu szkolenia". Serdecznie zapraszamy. Szkolenie rozpoczyna się o 14 45 i trwa do 20 30. Szkolenie odbywa się w Sali G1 na 1 piętrze, na ulicy Grunwaldzkiej 11 w Poznaniu.

Zapis na szkolenie:

Przelew na konto:

 Instytutu Bezpieczeństwa ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, nr:

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

Wysokości 79zł.  z dopiskiem:

Imię Nazwisko szkolenie 18 grudnia