Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Terminy najbliższych szkoleń

2013/09/13

Na przełomie września i listopada br., Instytut Bezpieczeństwa wraz z Akademickim Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach: Zarządzanie projektem - od działań indywidualnych do zespołowych, Coaching negocjacyjny dla negocjatorów policji, wojska i biznesu, czyli jak skutecznie osiągać założone cele!, Szkolenie na Członka służby informacyjnej i porządkowejSavoir vivre dla ludzi z klasą. 

 

Zarządzanie projektem - od działań indywidualnych do zespołowych

19 września br., w godzinach 16:00-20:00.
>>więcej informacji<<


Coaching negocjacyjny dla negocjatorów policji, wojska i biznesu, czyli jak skutecznie osiągać założone cele!

15 października br., w godzinach 16:00-20:00.
>>więcej informacji<<


Szkolenie na Członka służby informacyjnej i porządkowej,

19-20 październik br., w godzinach 8:00-20:00.
>>więcej informacji<<


Savoir vivre dla ludzi z klasą,

29 października br., w godzinach 16:00-20:00.
>>więcej informacji<<

 

 

Na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzone zostaną także szkolenia:

  1. Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa,
  2. Wywiad i kontrwywiad,
  3. Taktyka i technika prowadzenia czynności procesowych: zatrzymanie, przeszukanie i oględziny,
  4. Manipulacja i perswazja oraz Zarządzanie kryzysowe.