Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

2013/08/26

Instytut Bezpieczeństwa od października 2012 zawarł porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wydziałami zamiejscowymi w Gdańsku i Gliwicach. Płaszczyzna współpracy obejmuje obszar naukowo-badawczy oraz badawczo-szkoleniowy. Korzystając z dorobku i doświadczenia uczelni wyższej wyspecjalizowanej w tematyce bezpieczeństwa podnieśliśmy wiarygodność i rzetelność Instytutu Bezpieczeństwa. Wyniki naszych badan, audytów i opracowań staną się elementem zakresu kształcenia, w sposób praktyczny i dostosowany do wymogów współczesnego świata.