Zabezpiecz swój biznes!

Zadbaj z IB o swój rozwój!

Poczuj się bezpiecznie w swojej firmie!

Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań!

Ostatnie szkolenia w 2012! - Wywiad i kontrwywiad.

2013/08/27

11 grudnia 2012r. Wywiad i kontrwywiad, przelew tylko na konto 79 zł, uczestnicy otrzymują "Zaświadczenie o odbyciu szkolenia". Temat obejmuje działania wywiadu, sprzęt stosowany, wyjazdy służbowe i turystyczne w, których dochodzi do działań wywiadu i pozyskiwania informacji. Zagadnienia dotyczą także wywiadu gospodarczego, czyli szpiegostwa przemysłowego. Dowiedz się jak nie stać się ofiarą szpiegostwa, i jak rozpoznać takie działania. Pozostałe informacje są ściele tajne i dostępne tylko dla uczestników. "Zagrożenie ze strony obcych służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich głównych zainteresowań oraz metod i form realizacji podejmowanych przez nie działań". Szkolenie prowadzone przez doświadczonego oficera wywiadu, z wykorzystaniem i prezentacją sprzętu i technik stosowanych przez wywiad. Pozostałe informacje są ŚCIŚLE TAJNE, dostępne tylko dla uczestników szkolenia. 

Szkolenie właściwe rozpoczyna się o 16 godzinie i trwa do 20 30. Wcześniej od 13 30 jest spotkanie i wstęp do szkolenia.

Szkolenie odbywa się w Sali G1 na 1 piętrze, na ulicy Grunwaldzkiej 11 w Poznaniu.

Zapis na szkolenie:

Przelew na konto Instytutu Bezpieczeństwa ul. Orzeszkowej 1 Poznań, nr:

29 1090 1346 0000 0001 1988 7123

Wysokości 79zł.  z dopiskiem:

Imię Nazwisko  szkolenie 11 grudnia